Badanie słuchu metodą BAER

Badanie słuchu metodą BAER

Właściciele zwierząt często zastanawiają się czy ich podopieczny dobrze słyszy.
Dzięki metodzie BAER jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie ze stu procentową pewnością.
Jest to badanie całkowicie bezbolesne ale wymaga pozostania w bezruchu, dlatego najczęściej wykonujemy je w lekkiej sedacji. Przeprowadzamy je u zwierząt od 6 tygodnia życia (takich maluchów nie usypiamy).
Po zakończeniu badania Właściciel będzie wiedział czy jego podopieczny:
• jest obciążony głuchotą wrodzoną
• jest obustronnie lub jednostronnie głuchy

Zapraszamy szczególnie hodowców ras predysponowanych do zaburzeń słuchu do badań profilaktycznych.
Słuch badamy w Przychodni weterynaryjnej VETAN 3. Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt pod nr tel. 71-725-30-40 lub tel. 603-99-88-97.