Szkoła radiologii (RTG)

Opis

Zapraszamy na kompleksowy kurs radiologii weterynaryjnej.

Prowadzący

Lek.wet. Wojciech Kinda

Lek.wet. Wojciech Kinda

Od wielu lat wykonuje badania RTG, USG, CT w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z dziedziny radiologii.

Szczegóły

Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad w restauracji Don Padre. Pod okiem trenera każdy z uczestników nauczy się identyfikować zmiany w obrazie RTG oraz rozwiąże wiele zagadek z dziedziny radiologii. Uczestnicy kursu będą mieli okazję zobaczyć niepublikowane do tej pory zdjęcia RTG, wprost z praktyk weterynaryjnych. Zajęcia z radiologii prowadzimy w soboty.

Program warsztatów

08.30-13.30 - Część pierwsza

13.30-14.30 - Przerwa obiadowa

14.30-18.30 - Część druga

Przerwy kawowe: 10.00, 12.00, 16.00


25 maj 2019 - Czy to już dysplazja? RTG stawów łokciowych i biodrowych.

DYSPLAZJA STAWÓW BIODROWYCH

 • Jak nieprawidłowe ułożenie pacjenta wpływa na obraz stawów biodrowych
 • Czy to już dysplazja? Stawy biodrowe normalne i prawie normalne
 • Rola CFHO i CCO w prognozowaniu rozwoju dysplazji
 • Prawidłowy pomiar kąta Norberga
 • Identyfikacja linii Morgana i puppy line w obrazie RTG
 • Łuk Schentona-Menarda i nadwichnięcia w stawie biodrowym
 • Omówienie metody Penn HIP i indeksu dystrakcji
 • Stopnie dysplazji według OFA
 • Odróżnianie zmian zwyrodnieniowych od fizjologicznych miejsc kostnienia i entezofitów
 • Prawidłowy wygląd stawów biodrowych oraz stawy niedopasowane u ras chondrodystroficznych
 • Stopnie dysplazji stawów biodrowych kotów

DYSPLAZJA STAWÓW ŁOKCIOWYCH

 • Projekcje rentgenowskie wykorzystywane do prawidłowego zobrazowania stawu
 • Prosta diagnoza, czyli niepołączony wyrostek dodatkowy (UAP)
 • Choroba wyrostka wieńcowego w obrazie RTG (MCDP),jak ją znaleźć?
 • Choroba przedziału przyśrodkowego stawu (OCD)
 • Nie pomyl się! Fizjologicznie występujące trzeszczki w okolicy stawu łokciowego
 • Opis stopni artrozy stawów łokciowych
 • Miejsca predylekcyjne występowania osteofitów w stawach łokciowych
 • Czy tomografia komputerowa jest niezbędna? Porównanie obrazów z tomografii komputerowej i radiogramów.

W części warsztatowej wykonamy prawidłowe projekcje rentgenowskie omawianych stawów u psów i kotów15 czerwca 2019 - Rentgenografia kręgosłupa. Rentgenografia układu kostnego zwierząt rosnących.

RENTGENOGRAFIA UKŁADU KOSTNEGO ZWIERZĄT ROSNĄCYCH

 • Prawidłowy wygląd układu kostnego w fazie wzrostu u zwierząt zdrowych (rasy olbrzymie, miniaturowe, chondrodystroficzne)
 • OCD (osteochondritis dissecans)kości udowej, ramiennej, piszczelowej, skokowej
 • To nie jest złamanie! Identyfikacja jąder kostnienia na radiogramach
 • Osteodystrofia przerostowa faza wczesna i faza późna
 • Młodzieńcze zapalenie kości
 • Aseptyczna martwica głowy kości udowej
 • Choroby metaboliczne wpływające na układ szkieletowy (niedoczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, hiperwitaminoza A i inne)
 • Nieprawidłowe ustawienie osi kończyn
 • Czy przetrwały rdzeń chrzęstny jest problemem?

RENTGENOGRAFIA KRĘGOSŁUPA

 • Prawidłowy wygląd kręgów poszczególnych odcinków kręgosłupa
 • Nadwichnięcia, zwichnięcia oraz rodzaje złamań w obrębie kręgosłupa
 • Odmiany kręgów, półkręgi, kręgi przejściowe, bloki kręgowe
 • Kręgi motyle, rozszczep kręgosłupa
 • Zmiany nowotworowe kręgów
 • Dyskospondylitis i physitis w obrazie rentgenowskim
 • Syndrom Wobblera (DAWS)
 • Niestabilność szczytowo-potyliczna
 • Hyperostoza kręgosłupa (DISH)
 • Syndrom końskiego ogona
 • Dyskopatia w obrazie RTG
 • Czy tomografia komputerowa jest niezbędna? Porównanie obrazów z tomografii komputerowej i radiogramów


14 września 2019 - Rentgenografia narządów klatki piersiowej -to jest proste!

 • Prawidłowe wykonywanie zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej (ułożenie pacjenta, stosowane projekcje)
 • Przedstawienie zmian sylwetki serca oraz zmian dotyczących naczyń krwionośnych w obrazie rentgenowskim
 • Zmiany radiologiczne w tkance płucnej: odczyn naczyniowy ,odoskrzelowy, pęcherzykowy, śródmiąższowy
 • Zmiany rozrostowe, w tym nowotworowe w klatce piersiowej
 • Mineralizacje tkanki płucnej
 • Zmiany przebiegu i średnicy tchawicy oraz oskrzeli
 • Przepuklina przeponowa, nie zawsze widoczna na "pierwszy rzut oka"
 • Ciało obce w części piersiowej przełyku, przełyk olbrzymi, przepuklina rozworu przełykowego
 • Hydro i pneumothorax
 • Śródpiersie odczarowane. Narządy normalnie widoczne i niewidoczne w badaniu RTG.
 • Przemieszczenie i poszerzenie śródpiersia. Limfadenopatia
 • Zmiany radiologiczne opłucnej
 • Czy tomografia komputerowa jest niezbędna? Porównanie obrazów z tomografii komputerowej i radiogramów

Terminy i ceny brutto

Termin

Temat warsztatów

Cena brutto

25 maja 2019 r.

15 czerwca 2019 r.

14 września 2019 r.

Czy to już dysplazja? RTG stawów łokciowych i biodrowych

Rentgenografia układu kostnego zwierząt rosnących. Rentgenografia kręgosłupa.

Rentgenografia narządów klatki piersiowej -to jest proste!

1200 zł

900 zł

900 zł

Miejsce szkolenia

Przychodnia weterynaryjna Vetan 3 ul. Królewiecka 163 A Wrocław

2km od obwodnicy miasta Wrocławia (A8), zjazd na Stadion Miejski

Organizator

Przychodnia Weterynaryjna VETAN

lek. wet. Anna Chodorowska-Skubiszewska

specjalista chirurgii i radiologii weterynaryjnej

tel. 603 99 88 97

email: info@vetan.wroclaw.pl

Formularz rejestracyjny - Szkoła radiologii (RTG)

*pola wymagane