Szkolenia Vetan

Szkoła echokardiografii

Szkoła echokardiografii

Terminy:

15 kwiecień 2018 r. – USG serca w trybie M i B mode

07 październik 2018 r. – Doppler w echokardiografii - to jest proste!

Prowadzący:

dr hab. Agnieszka Noszczyk - Nowak

Szkoła anestezjologii weterynaryjnej

Terminy:

09 czerwca 2019 r. – Znieczulenie inhalacyjne krok po kroku. Monitoring śródoperacyjny.

08 września 2019 – Nowoczesne modele sedacji, bezpieczne znieczulenie całkowicie dożylne TIVA, CRI, VRI.

Prowadzący:

dr n. wet Piotr Skrzypczak

Szkoła anestezjologii weterynaryjnej
Szkoła endoskopii

Szkoła endoskopii

Terminy:

28 lipiec 2019 r. – Endoskopia ucha, układu oddechowego i przewodu pokarmowego

Prowadzący:

dr n. wet Piotr Skrzypczak

lek. wet Luiza Ratajczak

Szkoła elektrokardiografii

Terminy:

07 kwiecień 2019 r. - EKG dla lekarzy praktyków

Prowadzący:

dr hab. Agnieszka Noszczyk - Nowak

Szkoła elektrokardiografii
Szkoła radiologii (RTG)

Szkoła radiologii (RTG)

Terminy:

25 maja 2019 r. – Czy to już dysplazja? RTG stawów łokciowych i biodrowych

15 czerwca 2019 r. – Rentgenografia układu kostnego zwierząt rosnących. Rentgenografia kręgosłupa.

14 września 2019 r. – Rentgenografia narządów klatki piersiowej -to jest proste!

Prowadzący:

Lek.wet. Wojciech Kinda

Szkoła neurologii

Terminy:

26 maja 2019 – Czy mój pacjent ma problem neurologiczny? Badanie neurologiczne i lokalizacja uszkodzeń układu nerwowego. Pacjent powypadkowy. Neurookulistyka. Analiza MRI.

Prowadzący:

Dr hab. Marcin Wrzosek

Szkoła anestezjologii weterynaryjnej