Szkoła anestezjologii weterynaryjnej

Opis

Zapraszamy Państwa na pierwszy w Polsce, unikalny, kompleksowy cykl szkoleń praktycznych dotyczących znieczuleń, sedacji i monitoringu śródoperacyjnego pacjentów weterynaryjnych.

Prowadzący

dr n. wet Piotr Skrzypczak

dr n. wet Piotr Skrzypczak

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 1990 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni. Od 1992 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo jako asystent, po obronie pracy doktorskiej w 1997 roku – adiunkt. W 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Główny zakres zainteresowań obejmuje anestezjologię, kardiochirurgię i torakochirurgię małych zwierząt. Codziennie znieczula pacjentów na bloku operacyjnym, przeprowadza zabiegi endoskopii, jest chirurgiem praktykującym.

Szczegóły

Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad we włoskiej restauracji Don Padre. Grupa szkoleniowa obejmuje 9 - 12 osób. Przy jednym stole, aparacie, kolumnie anestezjologicznej pracują maksymalnie 3 osoby. Wykorzystujemy w praktyce najnowsze leki anestezjologiczne. Każdy uczestnik otrzyma wiedzę oraz zdobędzie doświadczenie, które od następnego dnia z powodzeniem wykorzysta w swojej praktyce weterynaryjnej.

Szkolenia z anestezjologii prowadzimy w trybie jednodniowym, zawsze w niedzielę w godzinach od 8.30 do 19.00.

Program warsztatów

22 kwiecień 2018 r. - Analgezja miejscowa, iniekcje dostawowe

Znieczulenia miejscowe:

 • Krótkie omówienie leków miejscowo znieczulających. Ile danego preparatu można podać i jak długo będzie działał?
 • Znieczulenia miejscowe w stomatologii i okulistyce weterynaryjnej;
 • Znieczulenie miejscowe pacjenta powypadkowego;
 • Znieczulenia miejscowe w procedurach okołooperacyjnych;
 • Blokada nerwów międzyżebrowych;
 • Znieczulenie miejscowe doopłucnowe, dootrzewnowe;
 • Odcinkowe znieczulenie dożylne, blok Biera;
 • Iniekcje dostawowe;
 • Czy zawsze potrzebne jest całkowite znieczulenie pacjenta? Omówienie przykładów sedacji i znieczuleń miejscowych, które mogą zastąpić znieczulenie ogólne;
 • Analgezja zewnątrzoponowa, nadoponowa, epiduralna, podpajęczynówkowo-rdzeniowa;
 • Zdarzenia krytyczne podczas znieczulenia miejscowego. Co mam zrobić i co poszło nie tak?
 • Profilaktyka powikłań (LAST).

Każdy kursant wykona na martwym materiale omawiane znieczulenia miejscowe w tym wkłucia dostawowe, podpotyliczne i lędźwiowe.

09 czerwca 2019 r. – Znieczulenie inhalacyjne

Znieczulenie inhalacyjne i monitoring śródoperacyjny:

 • Czy znieczulenie inhalacyjne dla każdego pacjenta jest najlepszym wyborem? Przeciwskazania;
 • Przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego inhalacyjnego;
 • Charakterystyka anestetyków wziewnych, MAC;
 • Krótkie omówienie budowy aparatu do narkozy wziewnej i sprzętu monitorującego przebieg znieczulenia;;
 • Schematy premedykacji pod kątem znieczulenia wziewnego;
 • Znieczulenie w układzie bezzwrotnym (półotwartym);
 • Znieczulenie w układzie zwrotnym (półzamkniętym);
 • Wentylacja mechaniczna, zastosowanie respiratorów anestetycznych, zestawu ambu;
 • Przywrócenie oddechu spontanicznego;
 • Monitoring śródoperacyjny w znieczuleniu inhalacyjnym (kapnometria, kapnografia, pulsoksymetria, EKG, ciśnienie nieinwazyjne);
 • Zdarzenia krytyczne. Co teraz zrobić (bradykardia, tachykardia, brak oddechu, NZK, rozszerzone/zwężone źrenice)?
 • Śródoperacyjnie wszystkie urządzenia pokazywały parametry w normie a mój pacjent nie żyje. Co się stało?

W trakcie zajęć pracujemy na sprzęcie weterynaryjnym. Trzech kursantów obsługuje ‘’krok po kroku’’ jeden zestaw do narkozy wziewnej.

08 września 2019 r. – Sedacja, znieczulenie dożylne

Premedykacja, znieczulenie ogólne domięśniowe, dożylne TIVA:

 • Kiedy nie powinniśmy stosować znieczulenia dożylnego;
 • Czy gatunek/rasa/wiek/BCS ma znaczenie? Czy rudy kot lub chart wymaga niestandardowego postępowania?
 • Premedykacja i znieczulenie pacjenta kardiologicznego (HCM DCM MVD AS PS), neurologicznego, powypadkowego, endokrynologicznego (nadczynność/niedoczynność kory nadnerczy/niedoczynność tarczycy) pediatrycznego (do 3 miesięcy) z nadwagą, niedowagą, w ciąży;
 • Premedykacja i znieczulenie infuzyjne pacjenta we wstrząsie kardiogennym, septycznym, hipowolemicznym;
 • Rasa brachycephaliczna - pierwsza sedacja nie musi być ostatnia. Pułapki i zagrożenia dla anestezjologa;
 • Premedykacja - farmakologiczne przygotowanie psów i kotów do znieczulenia głównego (acepromazyna, midazolam, diazepam, alfa 2 agoniści, alfa 2 antagoniści);
 • Śródoperacyjne i pooperacyjne leczenie bólu (morfina, fentanyl, butorfanol, buprenorfina);
 • Zastosowanie leków nasennych (ketamina, thiopental, etomidat, propofol);
 • Schematy krótkotrwałych znieczuleń w różnych sytuacjach klinicznych;
 • VRI i CRI - rodzaje i zastosowanie wlewów ciągłych;
 • Zdarzenia krytyczne. Dlaczego tak się stało? Najczęściej popełniane błędy;
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa pacjenta premedykowanego, znieczulonego. Co teraz zrobić (bradykardia, tachykardia, zaburzenia rytmu, brak oddechu, NZK, rozszerzone/zwężone źrenice)?

W praktyce zobaczymy na żywych pacjentach jak działają różne połączenia leków iniekcyjnych stosowanych w sedacji i znieczuleniu ogólnym infuzyjnym.

Terminy i cenny brutto

Termin

Temat warsztatów

Cena brutto

09 czerwca 2019 r.

Znieczulenie inhalacyjne krok po kroku. Monitoring śródoperacyjny.

2200 zł

08 września 2019 r.

Nowoczesne modele sedacji, bezpieczne znieczulenie całkowicie dożylne TIVA, CRI, VRI.

1800 zł

Miejsce szkolenia

Przychodnia weterynaryjna Vetan 3 ul. Królewiecka 163 A Wrocław

2km od obwodnicy miasta Wrocławia (A8), zjazd na Stadion Miejski

Organizator

Przychodnia Weterynaryjna VETAN

lek. wet. Anna Chodorowska-Skubiszewska

specjalista chirurgii i radiologii weterynaryjnej

tel. 603 99 88 97

email: info@vetan.wroclaw.pl

Formularz rejestracyjny - Szkoła anestezjologii weterynaryjnej

*pola wymagane