Poprzednie edycje

Prowadzący szkolenie: dr n. wet Piotr Skrzypczak

22 kwiecień 2018 r. - Analgezja miejscowa, iniekcje dostawowe

27 maj 2018 r. - Premedykacja, znieczulenie ogólne domięśniowe, dożylne TIVA
30 wrzesień 2018 r. - Znieczulenie inhalacyjne i monitoring śródoperacyjny
09 czerwiec 2019 r. - Znieczulenie inhalacyjne i monitoring śródoperacyjny


28 lipiec 2018 r. – Endoskopia ucha, układu oddechowego i przewodu pokarmowego, cytologia

27 lipiec 2019 r. – Endoskopia ucha, układu oddechowego i przewodu pokarmowego, cytologia

28 lipiec 2019 r. – Endoskopia ucha, układu oddechowego i przewodu pokarmowego, cytologia

 

Prowadzący szkolenie: dr hab. Agnieszka Noszczyk - Nowak

15 kwiecień 2018 r. – USG serca w trybie M i B mode

07 październik 2018 r. - Doppler w echokardiografii - to jest proste!

04 listopad 2018 r. - EKG dla lekarzy praktyków

07 kwiecień 2019 r. - EKG dla lekarzy praktyków

 

Prowadzący szkolenie: lek.wet. Wojciech Kinda

25 maj 2019 - Czy to już dysplazja? RTG stawów łokciowych i biodrowych.

15 czerwiec 2019 - Rentgenografia kręgosłupa. Rentgenografia układu kostnego zwierząt rosnących.

 

Prowadzący szkolenie: dr hab. Marcin Wrzosek

26 maj 2019 - Czy mój pacjent ma problem neurologiczny? Badanie neurologiczne i lokalizacja uszkodzeń układu nerwowego. Pacjent powypadkowy. Neurookulistyka. Analiza MRI.