Planowane szkolenia

Prowadzący szkolenie: dr n. wet Piotr Skrzypczak

2020r. - Analgezja miejscowa, iniekcje dostawowe

2020r. - Premedykacja, znieczulenie ogólne domięśniowe, dożylne TIVA, CRi, VRI

2020r. - Znieczulenie inhalacyjne i monitoring śródoperacyjny
2020r. - Endoskopia ucha, układu oddechowego i przewodu pokarmowego, cytologia

2020r. NOWOŚĆ ! Powikłania anestezjologiczne, stany nagłe i krytyczne.

Prowadzący szkolenie: dr hab. Agnieszka Noszczyk - Nowak

2020r. - USG serca w trybie M i B mode

2020r. -Doppler w echokardiografii - to jest proste!

2020r. - EKG dla lekarzy praktyków

Prowadzący szkolenie: lek.wet. Wojciech Kinda

2020r. - Rentgenografia narządów klatki piersiowej -to jest proste!

2020r. - Czy to już dysplazja? RTG stawów łokciowych i biodrowych.

2020r. - Rentgenografia kręgosłupa. Rentgenografia układu kostnego zwierząt rosnących.

2020r.-NOWOŚĆ! Tomografia komputerowa.

Prowadzący szkolenie: dr hab. Marcin Wrzosek

2020r. - Neurologia cz I. Czy mój pacjent ma problem neurologiczny? Badanie neurologiczne i lokalizacja uszkodzeń układu nerwowego. Pacjent powypadkowy. Neurookulistyka. Analiza MRI.

 2020 r.-Neurologia cz II. 

Prowadzący szkolenie: dr n. wet. Igor Bissenik

2020r Artroskopia stawu barkowego i łokciowego