IBD (Idiopatic Bowel Disease)

IBD (Idiopatic Bowel Disease)

Idiopatyczne zapalenie jelit jest to nadwrażliwość na składniki pokarmu oraz bakterie bytujące w przewodzie pokarmowym. Na skutek przewlekłego stanu zapalnego powstają trwałe zmiany w budowie ściany jelit, (pogrubienie ściany, skrócenie kosmków).

IBD podejrzewamy przy długotrwałych, nawracających objawach ze strony przewodu pokarmowego . Dotknięte tą chorobą zwierzęta najczęściej mają objawy takie jak częste biegunki oraz wymioty.

Leczenie idiopatycznego zapalenia jelit jest wielokierunkowe. Poniżej podajemy najczęstsze kierunki terapeutyczne:

  • zmiana pokarmu na hipoalergiczny ( np.Hypoallergenic Royal Canin , z/d hills )
  • zmiana składu flory bakteryjnej (probiotyki,antybiotyki)
  • hamowanie działania układu immunologicznego (leki sterydowe,cyclosporyna,azatiopryna,prednizon,budezonid)
  • wyciszenie stanu zapalnego (sterydowe i niesterydowe leki przeciwzapalne )
  • dożylne podanie komórek macierzystych