2016-03-01

Inseminacja

W ciągu ostatnich lat, w związku z większym bezpieczeństwem psów i 100% skutecznością, wzrosło zainteresowanie sztuczną inseminacją w rozrodzie psów. Kluczem do osiągnięcia dobrych wyników sztucznej inseminacji u psów jest właściwy termin inseminacji suki oraz wykorzystanie dobrej jakości nasienia. Zabieg jest nieinwazyjny i skuteczny, pomaga uniknąć uszkodzeń fizycznych i zaburzeń psychicznych. Dodatkowo przed każdym podaniem nasienia do dróg rodnych samicy istnieje możliwość oceny nasienia pod kątem koncentracji, ruchliwości i morfologii plemników.

Wskazania do sztucznej inseminacji:

1. Względy epizootyczne – ochrona przed rozpowszechnianiem infekcji

2. Brak akceptacji samca

awersja suk do niektórych psów

suki dominujące nie dopuszczają osobników słabych

suki, w przypadku których dochodziło wcześniej przy próbach krycia do walki z psem

suki nadpobudliwe, nerwowe, bojaźliwe lub też „rozpieszczone” mogą nie akceptować żadnego psa

3. Przeszkody anatomiczne (np. wąska pochwa u młodszych suk - ból - szczególnie u suk młodych, krytych pierwszy raz)

4. Pobudliwe samce

5. Psy krótkokończynowe (jamniki, bassety, pekińczyki) mają trudności ze wspięciem

6. Brak proporcji pomiędzy narządami płciowymi samca i samicy

7. Wykorzystanie nasienia poddanego konserwacji